ÜYELİK OLUŞTUR
İsim :
Soyisim :
Firma Adı :
E-Posta Adresi :
Adres :
Şehir :
Adres devamı :
İlçe :
Telefon Numarası :
Ülke :
Posta Kodu :

Lütfen tüm alanları eksiksiz ve doğru doldurduğunuzdan emin olun.

Şifreniz :
Şifre Tekrarı :
T.C Kimlik No :
Doğum Yılı :
Vergi Dairesi :
Vergi Numarası :
Cep Telefonu :
Bizi nereden duydunuz? :
İyi bir parola için ipuçları: Hem küçük hemde büyük harfleri kullanın En az bir adet sembol olsun
(# $ ! % & vb...) günlük kelimelerini kullanmayın

HİZMET SÖZLEŞMESİ:

Anadolu Host Son Kullanıcı Sözleşmesi

Taraflar:

Hizmet Sağlayıcı: AnadoluHost (www.AnadoluHost.com.tr)
Hizmet Alan: Müşteri Olarak Anılacaktır


Sözleşmenin Konusu:

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’ye Hizmet Sağlayıcıya ait sunucu,yazılım,siber içerik ya da alan adı hizmetlerinin sağlanması hususunda web sitesinde veya e-posta ile belirlenen hizmetlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tüm tarafların yükümlülüklerinin ve haklarının belirlenmesi. Hizmetin Şekli,Teslimi ve Sözleşmenin Uygulanma Biçimi
Bu sözleşme, Müşteri’ye Hizmet Sağlayıcı ürününü ücret karşılığı teslim ettikten sonra Hizmet Sağlayıcı’nın tedarik ettiği alan adı,sunucu ve yazılımları sipariş ettiği andan itibaren geçerli sayılacaktır. Sözleşmenin kabul edildiği andan itibaren Hizmet Sağlayıcı,müşteriye ürününe ait bilgileri ve ürünleri web sitesi veya elektronik posta aracılığı ile tedarik etmekle yükümlüdür.


Sözleşmenin Süresi:

Sözleşme, Müşteri Hizmet Sağlayıcının tedarik ettiği ürünleri kullandığı faturalandırma dönemi boyunca geçerli olacaktır. Eğer sözleşmeye ek madde eklendiyse, “bir” ödeme döneminden sonra yeni maddeler ve değişiklikler uygulamaya konabilecektir.


Hizmet Sağlayıcı’nın Yükümlülükleri:

Hizmet Sağlayıcı, Faturalandırma dönemi ve ödeme tamamlandıktan sonra alan adı,sunucu ve yazılım hizmetlerini Müşteriye vermekle yükümlüdür.
Hizmet Sağlayıcı, siparişi oluştururken, ürün fiyatını Müşteriye bildirmekle yükümlüdür.
Hizmet Sağlayıcı, verdiği hizmetler hakkındaki teknik sorunlara yazılı ve sözlü destek vermekle yükümlüdür.
Hizmet Sağlayıcı, UPTIME’ı bir sene boyunca %99.0 üstünde tutmakla yükümlüdür.Uptime'ın eksik kalması durumunda aksayan süre telafi edilmelidir
Hizmet Sağlayıcı, Veri Merkezindeki bakımları veya teknik bakımları en az 6 saat önceden müşteriye bildirmekle yükümlüdür.
Hizmet Sağlayıcı, Müşteri ile ahlak kuralları çerçevesinde,tehdit etmeden,ırkçılık yapmadan ve Türkiye Cumhuriye’ti yasalarını çiğnemeden iletişim kurmakla yükümlüdür.


Müşteri’nin Yükümlülükleri:

Müşteri,hizmet almak için web sitesinde bulunan kayıt formundaki bilgileri eksiksiz ve hatasız doldurmakla yükümlüdür.
Müşteri, Hizmet Sağlayıcı’dan ürün almak için , oluşturulan faturayı “PEŞİN” ödemekle yükümlüdür. Müşteri 3 ay’dan 12 ay’a kadar periyotları içeren geniş süreli faturaları sunucu hizmetleri için talep edebilir.
Müşteri, Hizmet Sağlayıcı ile ahlak kuralları çerçevesinde,tehdit etmeden,ırkçılık yapmadan ve Türkiye Cumhuriye’ti yasalarını çiğnemeden iletişim kurmakla yükümlüdür.
Müşteri, kendisine ait bilgi,veri ve kullanıcı hesabından yükümlüdür. Müşteri yedek alma sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Kendi kayıtlı kullanıcı hesabında yapılan tüm değişiklik ve işlemlerden Müşteri sorumludur.
Müşteri, veri merkezinde veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki teknik altyapısında oluşan arızalardan Hizmet Sağlayıcı’yı sorumlu tutamaz.
Müşteri, Hizmet Sağlayıcı’nın verdiği ürünler kullanılarak yapılan tüm yayın,içerik veya belgeden oluşabilecek yasal yaptırımlardan kendisi sorumludur. Adli dava durumlarında tüm maddi yaptırımlar Müşteri tarafından karşılanacaktır.
Müşteri, kumar,bahis,pornografik ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü ihlal edecek her türlü bilgi ve yayını yapmayacağını taahhüt eder.
Müşteri, donanımlarda ve sunucu cihazlarında oluşabilecek her türlü maddi zarardan sorumludur. Veri merkezinden yapılabilecek tazminat talepleri müşteri tarafından karşılanacaktır.
Müşteri, başka bir müşteriye herhangi bir zarar verecek durumda bulunduğunda tüm maddi zarardan ve olacaklardan sorumludur. Hizmetleri askıya alınır ve iade hakkı geçersiz kılınır.
Bu maddelerin ihlali halinde, Hizmet Sağlayıcı hiçbir uyarı yapmadan ve para iadesi olmaksızın tüm hizmetleri durdurma,müdahale etme ve üyeliği sonlandırma hakklarını saklı tutar.


Ödeme, İade, Vergiler ve Ücretler:

Hizmet Sağlayıcı,Müşteri’ye teklif ve ücretleri önceden bildirmekle yükümlüdür.Hizmetin başlatılması için Müşteri’nin yansıtılan tutarı peşin olarak yatırması gerekir.Müşterinin ödeme yaptığı gün “Faturalandırma Dönemi” olarak kabul edilir. Müşteri sonraki fatura döneminden “bir” hafta önce’den elektronik posta veya sms yoluyla üç kez ihtar edilecektir. Son ödeme tarihi aşıldıktan bir gün sonra hizmet askıya alınacaktır. Fatura aşımından sonraki “KırkSekiz” saat boyunca Hizmet Sağlayıcı verileri tutmaya devam edecektir. Ancak bu süre sonunda faturanın ödenmemiş olması halinde veriler uyarısız silinecektir.Müşteri süre aşımları durumunda kaybolan verilerden Hizmet Sağlayıcı’yı sorumlu tutmayacaktır. Süre aşımı dönemi Fiziksel sunucular için geçerli değildir. Bekleme süresi olmaksızın veriler silinip hizmet askıya alınacaktır. Bu durumdan üçüncül şahısların etkilenmesi halinde dahi Hizmet Sağlayıcı sorumlu tutulamayacaktır. Oluşabilecek tüm maddi ve manevi tüm zarardan Müşteri sorumludur.
Müşteri memnun kalmaması halinde, “Hosting” hizmetinden faturalandırma döneminden sonraki “Yedi” gün içinde para iadesi talebinde bulunabilir. Müşteri bahane göstermek zorunda değildir. Hizmet Sağlayıcı ücret iadesini “Beş” işgünü içinde müşteriye iade etmekle yükümlüdür. Diğer tüm hizmetler “ücret iade garantisi” kapsamının dışındadır. Hosting dışında hiçbir hizmetimizde iade söz konusu olamaz. Sunucu değişiminde artan fiyat kredi olarak eklenir.
İade garantisi’ni kötüye kullanan müşteriler tespit edildiğinde Hizmet Sağlayıcı her türlü yaptırım uygulama hakkını saklı tutar.
Hizmet Sağlayıcı, önceden bildirmeden kampanya ve fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Ürün fiyatları web sitesinde yayımlandığı gibi olacağını taahhüt eder.
Hizmet Sağlayıcı, Müşteri tarafından talep edilebilecek ek hizmetler için ücret talep etme hakkı vardır. Bu hizmetler müşteri tarafından istenen ve web sitesinde yazılı olarak bulunmayan ürün ve yazılımları içerebilir.Kişisel olan ve Hizmet Sağlayıcı’nın Web Sitesinde yayınlamadığı tüm hizmetleri vermeme hakkını saklı tutar.
Ücret iadelerinde Türkiye Cumhuriyeti yasalarında belirtilen vergi tutarı kesilerek ücret iadesi yapılır.
Müşteri, yapılan sözleşme bitmeden sözleşmeyi fesh etmek isterse, verilen hizmette bulunan her türlü kampanya’nın ücretini Hizmet Sağlayıcı’ya tahsil etmekle yükümlüdür.
Vergilendirme Türkiye Cumhuriyeti yasaları Vergi Kanunlarına göre yapılacaktır. Oluşabilecek kanuni değişikliklerden Hizmet Sağlayıcı sorumlu değildir.de, Hizmet Sağlayıcı hiçbir uyarı yapmadan ve para iadesi olmaksızın tüm hizmetleri durdurma,müdahale etme ve üyeliği sonlandırma hakklarını saklı tutar.


Sözleşme Feshi:

Sözleşmenin müşteri tarafından süresi ermeden sonlandırılması halinde, müşteri hiçbir bedel için para iadesi talebinde bulunmayacağını taahhüt eder. Hizmet Sağlayıcı’nın sağladığı hizmet aracılığı ile hizmet sağlayıcının diğer müşterileri olumsuz etkileniyorsa sözleşmeyi tek taraflı olarak Fesh edebilir veya değişikliğe uğratabilir.Bu tür durumarda müşteri para iadesi talebinde bulunamayacağını kabul eder. Hizmet sağlayıcı bu maddede söz edilen olumsuz durumu müşteriye ispatlamakla yükümlüdür. Müşteri web sitesinde üyeliği devam ettiği sürece sözleşme yürürülükte kalmaya devam eder.


Sözleşme’nin Geçerliliği ve Kabulu:

Müşteri web sitesi üzerinden üyelik açtığı andan itibaren bu maddeleri okuyup onaylar ve kabul ettiğini beyan eder. Fatura oluşturulduğu andan itibaren sözleşme yürürlüğe alınır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ:

1- TARAFLAR

Bir tarafta AnadoluHost ve websitesi (bu sözleşmede kısaca “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır.) Diğer tarafta, veri paylaşılan, müşteriler ve tedarikçiler ile ürün servisleri, distribütörler, bayiler, çalışanlar, çalışan adayları, stajyerler, servis sağlayıcıları ve danışmanlar (bu sözleşmede kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır.) aralarında aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır.


2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Taraflar arasından akdedilen yazılı veya sözlü hizmet sözleşmesinin (bundan böyle “HİZMET SÖZLEŞMESİ” olarak anılacaktır.) eki niteliğindeki işbu sözleşmenin konusu, hizmet sözleşmesi kapsamında müşteriler ve diğerleri tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili olarak müşteriler ve diğerlerine işveren (Veri Sorumlusu) tarafından verilen bilgi ve belgelerin işverenin onayı veya müşteriler ve diğerlerinin açık rıza beyanı olmaksızın kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel verilerin ve genel verilerin herhangi bir üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiye açıklanmasının, erişmesinin, verilmesinin, sızdırılmasının önüne geçecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının belirlenmesidir.


3- GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tanımını bulan kişiye ait bilgiler ile Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi, Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler. Hizmet sözleşmesinde tanımlanan işler/görevler/hizmetler esnasında işveren tarafından müşteriye açıklanan fikir, proje, uzmanlık bilgileri, tasarım, buluş, iş metodu ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, know how ya da diğer yasal korunmaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve çalışma esnasında öğrenilecek yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler ve iletişim yöntemleri gizli bilgi olarak kabul edilir.


4- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Hizmet Sağlayıcı hizmet sözleşmesi kapsamında müşteriye hizmetini tam ve eksiksiz olarak yerine getirebilmesi ve gerekli her türlü bilgi ve belgeyi müşteriye vermeyi taahhüt eder.

4.2. Hizmet Sağlayıcı, müşteriye ve diğerlerine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da hatalı olması sebebiyle ortaya çıkabilecek olan eksiklik, gecikme veya aksaklıklardan dolayı Hizmet Sağlayıcıyı sorumlu tutamaz.

4.3 Müşteri ve diğerlerine hizmet sağlayıcı tarafından kendisine açıklanan bilgi ve belgelerin gizli olduğunu bildiğini ve bu nedenle söz konusu gizli bilgileri sadece kendisinin bileceğini ve hizmetin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizli bilgilerden sadece hizmetin gereği kadar haberdar olacaklarını, işbu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde hizmet sağlayıcıin izni olmaksızın üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. Müşteri ve diğerleri hizmetin yerine getirilmesi aşamasında katkıda bulunması muhtemel üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların işbu sözleşmede öngörülen gizlilik ilkelerine aykırı davranışlarından dolayı sorumlu olacağını, söz konusu üçüncü kişi, kurum ya da kuruluşların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini, aykırılık hallerinden haberdar olduğu takdirde, derhal ve yazılı olarak hizmet sağlayıcı söz konusu aykırılık durumunu bildireceğini kabul ve taahhüt eder.

4.5. Müşteri ve diğerleri tarafından Gizli bilgilerin ve kişisel verilerin işbu sözleşmeye aykırı olarak açıklanması, erişilmesine imkan sağlanması, sızdırılması veya benzeri davranışlarla bilgilerin ele geçirilmesine ortam sağlanması halinde işveren, masrafları müşteriye ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderimini müşteriden ve diğerlerinden talep etme hakkına sahiptir.

4.6. Hizmet sağlayıcı Müşteriye verdiği hizmetin TC yasalarına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi halinde , müşteri bilgilerini kopyalama, saklama ve adli makamlar ile paylaşma hakkına sahiptir. Bu durumda paylaşılan bilgiler için müşteri tazminat talep etme hakkına sahip olmadığını kabul eder.


5- SÜRE

5.1. Hizmet sözleşmesinin eki niteliğindeki işbu sözleşme, üyeliğin açıldığı tarihte yürürlüğe girecek olup, işbu sözleşmeden doğan yükümlülükler hizmet sözleşmesinin geçerliliğini koruduğu müddetçe devam edecektir.

5.2. Hizmet sözleşmesinin sona ermesi halinde dahi işbu sözleşme, hizmet sözleşmesinin sona erme tarihinden itibaren işletmeye ve ürünlere ait bilgiler ile kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olanları ve işverenliğin izni olan bilgiler hariç ve kişisel veri sahibinin rızası hariç kişisel verilerin süresiz olarak gizliliği ve korunması olarak geçerliliğini koruyacaktır.


6- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

İşbu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve/veya sözlü tüm sözleşmelerin (burada sayılmamış bilgiler ve patent ve benzeri buluş sözleşmeleri hariç) yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir..Hizmet sağlayıcı sözleşme değişikliğini elektronik posta yoluyla duyurmak zorundadır.


7- TEBLİGAT

Tarafların işbu sözleşmenin atıfta bulunduğu sözleşmelerde, belge ve metinlerde belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar hukuken geçerli addolunacaktır.


8- Sözleşme’nin Geçerliliği ve Kabulu

Müşteri web sitesi üzerinden üyelik açtığı andan itibaren bu maddeleri okuyup onaylar ve kabul ettiğini beyan eder. Fatura oluşturulduğu andan itibaren sözleşme yürürlüğe alınır..

Mail listemize katılıp kampanyalardan haberdar olun

Size önemli duyurular, önemli bakımlar öncesi mesajlar ve kampanyalar hakkında bilgilendirme mesajları yollamak istiyoruz. Bu tiki işaretleyerek mail listemize girebilirsiniz.İstediğiniz zaman bu seçeneği iptal edebilirsiniz.

Powered by WHMCompleteSolution

ÇÖZÜM
ORTAKLARIMIZ

logo1
logo2
logo3
logo4
logo1
logo2
logo3
logo4
sola git
sola git